Mezinárodní folklorní festival
CIOFF® Plzeň

International Folklore Festival CIOFF® Pilsen
Internationales Folklorefestival CIOFF® Pilsen
Festival de Folclore Internacional CIOFF® de Pilsen

Fiii Camarasului

Camarasu, Rumunsko
Festivalové ročníky: 2019

Folklorní soubor "Fiii Camarasului" (synové Camarasu) byl založen s úmyslem prosazovat a udržovat lidové zvyky a tradice specifické pro město, kde byli udržovány již předcházejícím souborem. Ten rozvíjel svou činnost v letech 1970-1989. Původní soubor byl tvořen převážně staršími lidmi, kteří se věnovali lidovým tradicím oblasti Transylvánské planiny a zúčastnili se několika národních folklórních soutěží a festivalů, například „CANTAREA ROMANIEI“.

Choreografie a hudební díla přenášená z generace na generaci a opečovávaná s velkou pýchou představují jeden z nejcennějších pokladů rumunského lidu. V roce 2004 se chopila tradice nová generace amatérských umělců a proměnila ji v aktivní činnost v rámci komunity města Camarasu pod záštitou Městského klulturního centra. Nový folklórní soubor je pojmenován "FIII CAMARASULUI" a je tvořen členy ve věku 10-25 let. Je přímo podporován místní radnicí a městskou radou. Členy sjednocuje společný cíl, kterým je vášeň pro folklórní tance a zvyky. Díky tomu jsou upřímně vítání nejen po celém Rumunsku, ale i všude v zahraničí.

Mezinárodní rada organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF

Festival je řádným členem Mezinárodní rady organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF.

Hlavní partneři festivalu

Kulturní Plzeň Plzeňský kraj Ministerstvo kultury Nadace 700 let města Plzně Hotely IbisBohemia sekt

Mediální partner festivalu

Český rozhlas Plzeň