Mezinárodní folklorní festival
CIOFF® Plzeň

7. - 11. června 2023

International Folklore Festival CIOFF® Pilsen
Internationales Folklorefestival CIOFF® Pilsen
Festival de Folclore Internacional CIOFF® de Pilsen

Kopaničár

Starý Hrozenkov, Česká republika
Festivalové ročníky: 2023

Folklorní soubor Kopaničár se řadí mezi nejstarší folklorní soubory v České republice. Formálně byl založen v roce 1947, kdy Zemský národní výbor v Brně povolil, výměrem, založení Slováckého krúžku ve Starém Hrozenkově. Pověřen založením byl místní učitel na měšťanské škole ve Starém Hrozenkově Josef Kopunec, který byl jmenován národopisným referentem. Kopanice jsou díky své poloze a hornaté krajině specifickou oblastí Slovácka, což se odráželo v životních podmínkách obyvatel. Lidé na Kopanicích byli odpradávna zvyklí na těžký život a nesnadnou obživu, kterou pracně dolovali z neúrodných políček, což se projevovalo i v nich samotných, kdy Kopaničár je tvrdý, ale dobrosrdečný. Životní podmínky zasahovaly do všech oblastí života lidí, tím pádem se projevují i v tanci, zpěvu a v neposlední řadě i v kroji, který je jednoduchý, ale přitom ho zdobí pracně vytvořené nádherné výšivky, díky nimž je nezaměnitelný s kroji jiných
oblastí. Kopanice jsou sice nejmenší folklorní oblast Slovácka, ale zároveň jedna z nejvýznamějších. Soubor Kopaničár má ve svém repertoáru téměř výhradně písně, tance a zvyky této jedinečné oblasti a předvádí je každoročně na mnoha vystoupeních u nás i v zahraničí.

Vedoucí souboru: Marie Rapantová

www.kopanicar.cz

Mezinárodní rada organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF

Festival je řádným členem Mezinárodní rady organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF.

Hlavní partneři festivalu

Kulturní Plzeň Plzeňský kraj Ministerstvo kultury Nadace 700 let města Plzně Hotely IbisBohemia sekt

Mediální partner festivalu

Český rozhlas Plzeň