Mezinárodní folklorní festival
CIOFF® Plzeň

International Folklore Festival CIOFF® Pilsen
Internationales Folklorefestival CIOFF® Pilsen
Festival de Folclore Internacional CIOFF® de Pilsen

Lidová muzika z Chrástu

Chrást, Česká republika
Festivalové ročníky: 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2017, 2019

Lidová muzika z Chrástu je folklórní soubor tvořený především žáky a absolventy základní umělecké školy v Chrástu. Muziku založila v roce 1996 Zuzana Klepalová, od roku 2005 je vedoucím kapely Vojtěch Kouba. V rámci souboru vznikla v roce 2007 také Malá muzika, kterou vedou Irena Výrutová a Roman Kaas. Soubor se ve svých vystoupeních snaží představit dochované prvky tradiční kultury současným divákům. Cílem není technicky dokonalá interpretace „lidového umění“, ale opravdovost výrazu jednotlivých muzikantů i celé kapely. K tomu přispívají také stylizované kroje, vycházející z obleku plzeňských měšťanů konce 19. století. Snahou je, aby nikdo na jevišti neměl stejnou barvu kroje, aby každý byl nezaměnitelný. Základ souborového repertoáru tvoří lidové písně z jižních a západních Čech s občasnými regionálními i žánrovými odbočkami. Muzika vystupuje v typickém obsazení smyčcových a dechových nástrojů, včetně českých dud, které v některých případech doplňují moderní nástroje nebo netradiční perkuse. Muzika se aktivně podílí na kulturním životě v Chrástu a okolí. Tradicí jsou výchovné koncerty pro mateřskou školu, stejně jako každoroční doprovod České mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Účastní se folklórních festivalů u nás i v zahraničí, vystupuje ale při mnoha jiných příležitostech. Lidová muzika z Chrástu je v současnosti jediným folklórním souborem v České republice, který do svého programu zařazuje lidové písně Lužických Srbů, nejmenšího slovanského národa, jehož příslušníci žijí v německých spolkových zemích Sasko a Braniborsko. Muzika se v minulých letech zúčastnila několika folklórních festivalů v Lužici, aktivně spolupracuje s Lužickými Srby a šíří povědomí o jazyku a kultuře Lužických Srbů v České republice. Folklorní soubor Lidová muzika z Chrástu v roce 2016 vydal publikaci Plzeňské písně obsahující 2 CD s písněmi ze všech významných regionálních sběrů. Některé z nich představí festivalovému publiku ve stejnojmenném samostatném pořadu.

Vedoucí souboru: Vojtěch Kouba

Web: www.chrlis.cz

Mezinárodní rada organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF

Festival je řádným členem Mezinárodní rady organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF.

Hlavní partneři festivalu

Kulturní Plzeň Plzeňský kraj Ministerstvo kultury Nadace 700 let města Plzně Hotely IbisBohemia sekt

Mediální partner festivalu

Český rozhlas Plzeň