Mezinárodní folklorní festival
CIOFF® Plzeň

7. - 11. června 2023

International Folklore Festival CIOFF® Pilsen
Internationales Folklorefestival CIOFF® Pilsen
Festival de Folclore Internacional CIOFF® de Pilsen

Meteláček a Malý Meteláček

Plzeň, Česká republika
Festivalové ročníky: 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2015, 2017, 2019, 2022, 2023

Dětský lidový soubor Meteláček byl založen v roce 1982. Ze skromných začátků se postupně rozšiřoval a získával na umělecké kvalitě. Soubor bývá pravidelným účastníkem republikových soutěží, různých folklorních setkání a přehlídek. Několikrát získal 1.cenu v ústředním kole soutěže ZUŠ, naposledy v roce 2015 v Mikulově. Dnes má soubor zhruba 30 členů a velmi často vystupuje na veřejnosti při různých společenských akcích v tuzemsku i zahraničí. Zúčastnil se např. mezinárodních dětských her United Games v roce 1993 ve Slovinsku, dříve se pravidelně prezentoval na koncertech v Německu (Regensburg, Weiden, Plattling, Traunstein, Stuttgart a pod.). V červnu roku 1995 vystoupil Meteláček na festivalu v Litvě. Velkým úspěchem bylo také turné po Francii v roce 1996 zakončené přijetím na pařížské radnici starostou Jeanem Tibarim. Soubor se rovněž účastnil Evropského tanečního festivalu v Kranechfeldu (SRN) - v roce 1999 a v roce 2006 a 2012 vystoupil na Mezinárodním hudebním festivalu ve švédském Kristianstadtu. Další zahraniční úspěch soubor sklidil na 16. Evropském festivalu lidových muzik v německém Stuttgartu v roce 2008 a na zájezdu do Poreče v Chorvatsku v roce 2015 a 2018. V současné době patří Meteláček mezi nejlepší dětské lidové muziky v České republice. Repertoár tvoří převážně písně z jihozápadních Čech. Největší zásluhu na rozvoji a vysoké umělecké úrovni mají vedoucí souboru Alexandra Pelcová,  Edita Koukolíková, MgA. Martina Stachová.

Malý Meteláček byl založen o několik let později s cílem připravit malé zpěváky a hudebníky k plynulému přechodu do velkého Meteláčku. Již od útlého věku děti vedeme ke zpěvu, hře na nástroj, lidové tvorbě a národnímu cítění, v dnešní době velmi důležitému a potřebnému. Soubor má kolem 25 malých muzikantů. Účinkují zde děti ve věku 4 - 11 let. Přestože věkový průměr tohoto souboru je tak nízký, je možno říci, že se zařadil mezi oblíbené seskupení, které rozdává na veřejnosti radost a dosáhl i nesporných úspěchů. Ve své kategorii souborů a v roce 2006 se dokonce zúčastnil i ústředního kola v Břeclavi. Vedoucími Malého Meteláčku jsou MgA. Martina Stachová a Eva Gembická, DiS.

Vedoucí souboru: Martina Suchá, Alexandra Pelcová, Edita Koukolíková, Eva Gembická

www.zuschvalenickaplzen.cz

 

Mezinárodní rada organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF

Festival je řádným členem Mezinárodní rady organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF.

Hlavní partneři festivalu

Kulturní Plzeň Plzeňský kraj Ministerstvo kultury Nadace 700 let města Plzně Hotely IbisBohemia sekt

Mediální partner festivalu

Český rozhlas Plzeň