Mezinárodní folklorní festival
CIOFF® Plzeň

7. - 11. června 2023

International Folklore Festival CIOFF® Pilsen
Internationales Folklorefestival CIOFF® Pilsen
Festival de Folclore Internacional CIOFF® de Pilsen

Mráček

Mrákov, Česká republika
Festivalové ročníky: 2000, 2007, 2010, 2023

Dětský soubor Mráček vznikl v Mrákově v roce 1989 a vedla ho Marie Johánková. S vedením souboru jí pomáhají ještě Anna Bayerová a Jitka Růžková. Zřizovatelem je Spolek přátel Dolního Chodska, do kterého patří i dospělý soubor. V Mráčku se již vystřídalo několik generací tanečníků a zpěváků a mnozí z nich - dnes už tedy samozřejmě dospělí - tančí ve velkém Mrákovském souboru.Členskou základnu Mráčku tvoří děti 5 - 15 let - soubor se ještě dělí na mladší a starší děti. Mráček šíří krásy krojů, písní a tanců chodského kraje. Má vlastní dudáckou muziku, která se vždy postupně obměňuje dle věku muzikantů.

Mráček příležitostně vystupuje na různých kulturních akcích. Každoročně ho můžete vidět na Chodské hyjtě v Mrákově, na Chodských slavnostech v Domažlicích. Pásma, která děti předvádí, jsou zaměřena na zvyky a hry dětí na Chodsku a vztahují se i k různým ročním obdobím, např. Vánoce na Chodsku, pásmo Máje. Letos se vám představí s pásmy „Koníčková“ a „muzikantská Cecilka“. Úpravy not a pásem pocházejí z velké části od dudáka a ředitele domažlické Základní umělecké školy Josefa Kuneše.

Mráček velkolepě oslavil čtvrtstoletí své existence vlastním pořadem v Mrákově, na který pozval své současné i bývalé členy. Zazpívat si tak mohli souboráci se svými dětmi. Diváci tak mohli spatřit hned několik muzikantských rodin spjatých s mrákovským folklorem. Je vidět, že v Mrákově se tradice opravdu udržují a zpívání chodských písniček zde jen tak nevymizí.

Vedoucí souboru: Jana Kucalová, Jitka Růžková a Anna Bayerova. Dudáckou muziku vede Josef Jarábek.

www.mrakovskysoubor.cz/mracek/

Mezinárodní rada organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF

Festival je řádným členem Mezinárodní rady organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF.

Hlavní partneři festivalu

Kulturní Plzeň Plzeňský kraj Ministerstvo kultury Nadace 700 let města Plzně Hotely IbisBohemia sekt

Mediální partner festivalu

Český rozhlas Plzeň