Mezinárodní folklorní festival
CIOFF® Plzeň

8. - 12. června 2022

International Folklore Festival CIOFF® Pilsen
Internationales Folklorefestival CIOFF® Pilsen
Festival de Folclore Internacional CIOFF® de Pilsen

Salajka

Dambořice, Česká republika
Festivalové ročníky: 2022

Folklorní soubor Salajka je hudební a taneční soubor, který zpracovává nejen tance, ale také písně z Hanáckého Slovácka, Kyjovska a dalších regionů Moravy a Slovenska. Tento folklorní soubor působí v malebné vesničce Dambořice, která se nachází v severní oblasti Hanáckého Slovácka. V roce 2002 jej založili manželé Trumpešovi a během své krátké historie si prošel několika generačními obměnami. Při vytváření choreografií se soubor snaží spolupracovat s významnými osobnostmi folklóru z různých regionů celé ČR. Soubor zpracovává nejen klasická taneční čísla s použitím historicky zapsaných materiálů, ale také se zaměřuje na scénická provedení, se kterými slavil nemálo úspěchů nejen na území ČR. Průlomovým rokem pro soubor byl rok 2007 a jeho vystoupení na Slováckém roce v Kyjově, kdy soubor poprvé zpracoval scénicky upravené pásmo „Ropáci“,  které vtipně pojednávalo o Dambořicích jako o největším nalezišti ropy v ČR. Úspěch, který soubor měl, posunul jeho vývoj úplně jiným směrem. V současnosti taneční složku navštěvuje 26 tanečníků a doprovází jej CM Friška z Kyjova s primášem Davidem Vašulkou. Vedoucími taneční složky jsou Marek Štěrba a Pavel Lattenberg, organizačním vedoucím je Vilém Trumpeš. Folkorní soubor Salajka sdružuje kromě taneční složky i mužský pěvecký sbor, ženský pěvecký sbor „Děvčata z Dambořic“, malou cimbálovou muziku a dětské folklorní soubory Salajenka a Salajenečka. V současné době má celé sdružení kolem 110 členů. Za dobu své existence výrazně přispěl k obohacení kulturního života a zachování tradic v Dambořicích. S tím souvisí i obnovení kroje Hanáckého Slovácka z let 1820 a jeho použití nejen pro dospělý soubor, ale i pro děti. Během svých vystoupení soubor používá několik kostýmů a krojů dle zvolených tanců. Soubor vystupoval na řadě festivalů jak doma, tak i v zahraničí (Turecko, Čína, Kostarika, Řecko, Chorvatsko, Polsko, Makedonie, Itálie, Bulharsko, Slovensko atd.). V roce 2004 stál spolu s obcí Dambořice u zrodu soutěžního festivalu folklorních souborů, který se koná v Dambořicích každý sudý rok. Tento festival se stal hned od začátku jednou z největších folklorních akcí pořádaných na Hanáckém Slovácku. Během tří dnů se představí na pódiu kolem 1000 účinkujících. Za největší úspěchy souboru můžeme považovat účast a ocenění na vzdálených fetivalech v Kostarice a Číně, ale také prvenství na soutěžním festivale v Dambořicích v roce 2016. V letošním roce soubor oslavil své 15. výročí. Ve své nabídce má soubor jak krátká pásma z regionu HS, tak i nový celosouborový pořad v Dambořické hospodě, jehož děj se odehrává v hospodě před a v průběhu hodů.

Mezinárodní rada organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF

Festival je řádným členem Mezinárodní rady organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF.

Hlavní partneři festivalu

Kulturní Plzeň Plzeňský kraj Ministerstvo kultury Nadace 700 let města Plzně Hotely IbisBohemia sekt

Mediální partner festivalu

Český rozhlas Plzeň